Hoe verloopt het traject?

Werkwijze

Aanmelding

Aanmelding voor therapie kan per telefoon of per e-mail. U kunt dan in overleg met de therapeut een afspraak maken voor een intakegesprek en ter voorbereiding van het eerste gesprek een intakeformulier invullen.

Intakegesprek

Het eerste consult is een intakegesprek. De klacht wordt uitgebreid besproken en er wordt bekeken wat de behandelmogelijkheden zijn. Samen met u wordt dan een behandelplan opgesteld en een inschatting gemaakt van het aantal benodigde sessies. Tevens kunt u bepalen of u met deze therapeut verder wilt. Een goede basis van vertrouwen is van groot belang voor een succesvolle therapie.

Behandelduur

Het is moeilijk precies aan te geven hoe lang de behandeling van een bepaalde klacht duurt, daar dit afhankelijk is van vele factoren. Veelal wordt in eerste instantie een traject aangegaan van zo’n 6 tot 8 behandelingen. Succesvolle behandelingen van 3 consulten zijn echter geen uitzondering, waarbij mensen zich na de eerste sessie al belangrijk beter voelen. Iedere 5 consulten zal de behandeling geëvalueerd worden, zodat de voortgang bewaakt wordt en er effectief gewerkt blijft worden aan het behalen van de gestelde doelen.

Kwaliteit en klachtenregeling

Beyond Psychotherapie is voor het bieden van kwalitatief goede zorg gehouden aan de wetgeving van de overheid, zoals vastgelegd in de ‘Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg’. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG.
Mocht u onverhoopt ontevreden zijn met de therapie dan is de hoop dat daar in een goed gesprek een oplossing voor kan worden gevonden. Mocht dat niet lukken, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT.

Tarief

Per consult van 1 uur: € 110,–
Per consult partner-relatie communicatie van 75 minuten: € 150,–

Meer weten?

Wilt u meer weten over de geboden therapieën? Neem dan vrijblijvend contact op.

Contact