Vergoeding door de zorgverzekeraar

Vergoeding

Vele ziektekostenverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) behandelingen integratieve psychotherapie en hypnotherapie. Deze vergoedingen kunnen komen uit de aanvullende verzekeringen.

Ieder pakket aanvullende verzekering is anders en heeft eigen regels voor wat betreft het totaal bedrag aan vergoedingen per jaar en het maximaal bedrag dat vergoed wordt per consult. Kijk voor aanvullende informatie op het vergoedingenoverzicht voor psychotherapie en psychosociale hulp.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de geboden therapieën? Neem dan vrijblijvend contact op.

Contact