Het gebruik van hypnose tijdens de therapie

Hypnose

Tijdens de therapie kan er voor gekozen worden gebruik te maken van hypnose, zodat onbewuste lichamelijk en geestelijke processen doelbewust worden beïnvloed. Vaak kan het werken met hypnose het therapeutisch proces versnellen.

Onder begeleiding van de therapeut leert u in trance te gaan en het hypnotische proces te gebruiken om de gestelde doelen te bereiken.

Hypnose is een vorm van concentratie, die ook wel trance wordt genoemd. Trance is een normaal verschijnsel dat u zonder twijfel uit eigen ervaring kent. U bent verdiept in een boek of uw werk. U gaat helemaal op in een film. U bent aan het dagdromen of u ontdekt in de auto dat u plotseling een heel stuk verder bent dan u dacht.

Dit zijn alledaagse gevallen van trance. U bent zo geconcentreerd dat u zich nauwelijks meer bewust bent van wat er om u heen gebeurt. Wees gerust: uw onbewuste zorgt tijdens zo’n trance uitstekend voor uw veiligheid. Bij hypnose roepen we een trance op om u te concentreren op uw innerlijk. In trance vindt u snel manieren om uw functioneren te verbeteren. U zult verbaasd zijn over hoe groot de kracht van uw onbewust ingezette verandering is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de geboden therapieën? Neem dan vrijblijvend contact op.

Contact