De toepassing van EMDR in de therapie

EMDR

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ en is een snelle en effectief bewezen therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een nare ervaring. Het effect van deze therapie is direct te merken. Klachten zoals somberheid, angst, schaamte, verdriet, schuldgevoel of boosheid worden tijdens de EMDR sessie minder of verdwijnen.

EMDR en kan ingezet worden bij o.a. de volgende klachten:

  • blijvende negatieve gevoelens, flashbacks, nachtmerries ten gevolge van een traumatische gebeurtenis
  • angsten
  • negatief zelfbeeld
  • onzekerheid
  • rouwverwerking
  • pest- en verlieservaring

Voor aanvullende informatie over de werking en toepassing van EMDR, kunt u de onderstaande brochure ‘EMDR – Informatie voor cliënten’ downloaden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de geboden therapieën? Neem dan vrijblijvend contact op.

Contact